Szabályzat

LuminaMath Országos Matematikaverseny

A 2023-2024-es tanév versenyszabályzata

A Lumina Math országos matematikaverseny a II-VIII. osztályos tanulók számára lehetőséget biztosít arra, hogy országos szinten mérjék fel tudásukat.

Idén a LuminaMath verseny 26. fordulóját A verseny két szakaszban zajlik: az online szakaszt követi az írásbeli szakasz.

1.png

Versenyünk célja, hogy a gyerekek érdeklődését a reál tudományok felé irányítsa, növelje a matematikai teljesítményt, megismertesse a diákokat a vizsgahangulattal és a rácstesztekkel, valamint felkészítse őket a nemzetközi típusú megmérettetésekre.

1. Versenynaptár:

  November 06 - 10 A verseny online szakasza (15:00-20:00 óra között) *
 • Hétfő, november 6. - V. osztály
 • Kedd, november 7. – IV. osztály
 • Szerda, november 8. – VII. és VIII. osztályok
 • Csütörtök, november 9. – III. osztály
 • Péntek, november 10. – II. és VI. osztályok
  November 17. – Eredményhirdetés (online szakasz)
  December 9. – Írásbeli szakasz (10.00 – 12.00 óra között)
  December 19.  Eredményhirdetés
  December 19 - 20-tól 16:00-ig – Az óvások benyújtása
  December 22.  – A végleges eredmények kihirdetése

2022. december 19-án a diákok részeredményei online jelennek meg (minden résztvevő fiókjában), december 19-20-tól 16:00-ig pedig lehet fellebbezni. 2022. december 22-én jelenik meg a végleges sorrend.

*Fontos! Az online szakaszban nem fogadunk el fellebbezést!

2. Részvételi díj

Részvételi díjat nem számítunk fel.

 

3. Díjazás

Az online forduló minden résztvevője oklevelet kap. A részvételi okleveleket .pdf formátumban a regisztráción megadott email címekre küldjük.

Az írásbeli szakaszon a következőképpen díjazunk:
A díjakat az alábbi pontszámok alapján állapítjuk meg:
85-100 pont között - Első díj
70-84,9 pont között - Második díj
60-69,9 pont között - Harmadik díj
50-59,9 pont között - Dicséret

 

4. Országos Tábor

Mindegyik évfolyamon az a tanuló, aki a megye első helyét szerzi meg, és legalább 80 pontot ér el, részvételt nyer az országos táborba, ahol lehetősége nyílik matematikaórákon is részt venni.

Továbbá részt vehetnek az országos táborban azok a diákok is, akik legkevesebb 80 pontot értek el, és országosan a legjobb harminc diák között szerepelnek.

 

5. Regisztráció

5.1. Online szakasz:

A regisztráció október 1. és 31. között zajlik online, a  www.luminamath.org platformon, a regisztrációs űrlapon minden szükséges adat kitöltésével; a regisztrációt követően a rendszer automatikusan küld egy megerősítő e -mailt, amely tartalmazza a felhasználó által megadott adatokat. A felhasználónév az az e-mail cím lesz, amellyel a regisztrációs űrlapot kitöltötték, a jelszót a felhasználó választja ki.

Figyelem! Sikeres regisztráció esetén a jelentkező egy üzenetet kap a Register is ok. címmel. Ennek az e -mailnak a végén kérjük, kattintson a regisztráció befejezéséhez gombra, ezzel megerősítve jelentkezését.

FONTOS! Minden tanulónak egyedi e -mail címet kell használnia. Ugyanazzal az e -mail címmel két vagy több tanulónak nem szabad regisztrálnia.

A versenyző az e-mail címmel és a választott jelszóval bejelentkezhet az oldalra, és módosíthatja fiókja bizonyos adatait (iskola, megye stb.), kivétel a jelszót és az e-mail címet.

5.2. Írásbeli szakasz:

Ebben a szakaszban csak az online fordulón továbbjutott versenyzők vehetnek részt. A diákoknak a szervezők által létrehozott és a www.luminamath.org honlapon közölt versenyközpontokban kell jelentkezniük. A diákok utazásának megszervezéséhez a versenyközpontok színhelyéről, weboldalunkon kellő időben tájékoztatjuk a továbbjutókat.

 

6. A verseny lebonyolítása

A verseny egy rácsteszt, amely 30 feladatból áll a II-IV. osztályosok, és 40 feladatból az V-VIII. osztályosok számára. Mindegyik kérdéshez 5 válaszlehetőség adott.

A versenyfeladatlap szerkezete ugyanaz mind az online, mind pedig az írásos szakaszban.
A diákok egyetlen válaszlehetőséget választanak / karikáznak be.

7. Az elért pontszám kiszámítása

A tesztet alkotó összes feladatot egyformán értékeljük, függetlenül annak nehézségi fokától.

A végső pontszám számítási képlete a következő:

V-VIII. osztály:
P = 20 (hivatalból) + 2 x HVSz – 0.5 x RVSz
és
II-IV. osztály:
P = 25 (hivatalból) + 2.5 x HVSz – 0.5 x RVSz
ahol
HVSz- a helyes válaszok száma
RVSz - a rossz válaszok száma.
A megválaszolatlan kérdéseket nem pontozzuk, és nem jár értük pontlevonás.

 

8. A verseny időtartama

Minden fordulón a verseny időtartama 2 óra (120 perc), azzal a megjegyzéssel, hogy az online szakaszra a diákok 15:00 – 20:00 óra között jelentkezhetnek be.

Például: Ha egy tanuló 19:30 -kor jelentkezik be és kezdi meg a feladatmegoldást, akkor a rendszer 21: 30 -ig teszi ezt lehetővé, és 21:30 -kor automatikusan lezárja az alkalmazást (a 120 perc lejártával).

Tekintettel arra, hogy a kérdések megválaszolásának átlagos időtartam 3-4 perc, azt javasoljuk a résztvevőknek, hogy hatékonyan használják fel idejüket.

 

9. A versenydolgozatok javítása

9.1. Online szakasz:

A válaszok kiértékelése számítógéppel történik, ez biztosítja a pontszámok pontos kiszámítását és a rangsor pártatlan megállapítását.

A számítógép egyszerre egy kérdést jelenít meg a képernyőn. A verseny ideje alatt, attól a pillanattól kezdve, hogy a diákok elindítják az online versenyt, nem lesz lehetőségük szünetet tartani. Ha egy feladat megoldását el szeretnék halasztani, a diákok megnyomhatják a "Tovább" gombot, ekkor a számítógép megjeleníti a következő kérdést. A teszt végén, ha még van idő, a diákok dönthetnek úgy, hogy folytatják a megoldatlan feladatokat, de erre csak egyszer van lehetőségük. Az online szakasz eredményeit 2022. november 16 -án tesszük közzé. Minden megyéből évfolyamonként az az első 50 tanuló, aki legalább 50 pontot ért el, továbbjut az írásbeli szakaszra, Bukarestben pedig minden szektorból évfolyamonként az első 50 diák, aki legalább 50 pontot ért el.

FIGYELEM!Ha egy megyében valamelyik évfolyamon (2., 3. osztály stb.) kevesebb, mint 50 tanuló vesz részt az online szakaszon, akkor mindegyikük továbbjut az írásbeli szakaszra, amelyet a tanfelügyelőség által választott központban szerveznek, de ezen az évfolyamon nem lesz országos tábor nyertes. Az országos táborban a legmagasabb pontszámmal rendelkező diák vehet részt, de csak abban az esetben, ha évfolyamonként legalább 50 tanuló vesz részt az írásbeli szakaszon.

 

9.2. Írásbeli szakasz:

Ezen a próbán csak az online fordulón továbbjutott versenyzők vehetnek részt.

A diákoknak a vizsgaközpontba történő utazásával kapcsolatos költségeket a szervezők nem térítik meg.

A válaszlap helyes kitöltése a verseny része. A válaszlapokon tollal/ceruzával kell bekarikázni a választ, úgy, hogy a számítógép felismerje a lapon található jelöléseket. Előfordulhat, hogy a számítógép nem ismeri fel a más szimbólumokkal (keresztek, kötőjelek, pontok stb.) jelölt válaszokat. A válaszlapokon nem szabad javítani vagy törölni.

A számítógép felismeri azokat a helyzeteket, amelyekben a dolgozatokat nem egyénileg készítették el, ebben az esetben a versenyzőket kizárják a versenyből.

A válaszok kiértékelése számítógéppel történik, ez biztosítja a pontszámok pontos kiszámítását és a rangsor pártatlan megállapítását.

Az eredmények és a rangsorok a www.luminamath.org hivatalos weboldalon lesznek közölve.

2022. december 18 án jelennek meg a diákok részeredményei (minden résztvevő felhasználói fiókjában). December 18. és 19 között lehet fellebbezni és 2022. december 21 -én jelenik meg a végső rangsor.

 

10. A helyezés megállapítása

Osztályonként / megyénként az első 50 tanulóra a következő továbbjutási szabályok vonatkoznak:

10.1. Pontszámegyenlőség esetén az a tanuló jut tovább, aki magasabb koefficienst ér el. A koefficiens kiszámítására a következő értékeket vesszük figyelembe: a helyes válaszok számát, a nagyon nagy nehézségi fokú feladatokra adott helyes válaszok számát (NN.), az előrehaladott nehézségi fokú feladatokra adott helyes válaszok számát (N.), a közepes nehézségi fokú feladatokra adott helyes válaszok számát (K) és az egyszerű nehézségi fokú feladatokra adott helyes válaszok számát (E).

A feladatok nehézségi fokát a verseny után határozzuk meg, attól függően, hogy az egyes feladatokra hány százalékban adtak helyes választ. Ezt a számítási algoritmust fogjuk használni minden kérdés nehézségi fokának meghatározására. Azon feladatok esetén, ahol a helyes válaszok aránya a legmagasabb, a feladatot egyszerűnek tekintjük, illetve nagyon nehéznek minősülnek azok a feladatok, amelyekre a legkevesebben válaszoltak helyesen.

Ezen alkalmazásunk szerint a II-IV. osztályokban az első 14 kérdés, amelyre a legtöbben helyesen válaszoltak egyszerűnek számít (E), a következő 8 kérdés közepes nehézségűnek (K), az ezután következő 4 feladat nehéznek minősül (N.), a négy nagyon nehéz (NN) kérdés pedig az, amelyekre a legkevesebben válaszoltak helyesen. Az V-VIII. osztályokban a helyes válaszok aránya szerint a következőképpen állapítjuk meg a feladatok nehézségi fokát: az első 14 kérdés, amelyre a legtöbb diák helyesen válaszolt, egyszerű (E) lesz, a következő 12 kérdés közepes nehézségű (K), a következő 8 kérdés nehéz (N.), és az utolsó 6 kérdés pedig nagyon nehéz (NN.) lesz.

10.2. Ha több diák azonos pontszámmal és azonos koefficienssel rendelkezik, akkor mindegyikük azonos helyezést ér el.

10.3. Ha az online szakaszon lesznek olyan diákok, akik ugyanolyan pontszámmal és koefficienssel rendelkeznek, mint az 50. helyet elért diák, akkor ők is jogosultak lesznek az írásbeli szakaszon való részvételre.

Ez a szabályzat érvényes a Országos Matematikaversenyre a 2023-2024-es tanévben. A szabályzatban bekövetkezett változásokról időben értesítjük a résztvevő iskolákat. A verseny teljes szabályzata itt olvasható.


Ha problémái vannak a csatlakozással, lépjen velünk kapcsolatba

Hogyan regisztrálj online a LuminaMath versenyre

A versenyre való regisztrációhoz létre kell hozni egy fiókot a luminamath.org platformon, és követni kell néhány egyszerű lépést.

1.png
01

Regisztráció

Az első lépés egy fiók létrehozása a www.luminamath.org platformon

2.png
02

Ellenőrzés

A regisztrált e-mail címre egy üzenetet fogsz kapni, amely tartalmaz egy linket és, amelyre kattintva megerősíted az e-mail címedet és regisztrációdat.

3.png
03

Belépés

A verseny napján a beállított felhasználóval és jelszóval bejelentkezel a fiókba.

4.png
04

Verseny

A verseny napján a beállított felhasználóval és jelszóval bejelentkezel a fiókba.
SOK SIKERET kívánunk!