Termenii și Condiții

LUMINA INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SA, cu sediul în București, str. Balta Albina nr. 9, înregistrată la ORCB sub nr.J40/14330/2017, având cod înregistrare fiscală RO4272695, este organizatorul concursului național de matematica LuminaMath.

Concursul este organizat in 2 etape: Etapa Online și Etapa Scrisa, care se desfășoară conform calendarului stabilit de organizatori in fiecare an.

Declar pe propria răspundere ca persoana care va susține concursul este elevul identificat cu datele din formularul de înscriere. De asemenea, AM CITIT ȘI AM ÎNȚELES Regulamentul și Modul de desfășurare al competiției LuminaMath si declar ca nu voi încercă in niciun fel sa fraudez concursul, înțelegând că utilizarea calculatoarelor de birou pentru rezolvarea calculelor matematice este strict interzisă.

Lumina Instituții de Învățământ deține toate drepturile de proprietate intelectuala aferente întregului conținut al SITE-ului, incluzând dar fără a se limita la: modalitatea de descriere a serviciilor, imagini, concursuri, muzica, grafica digitala etc. Prin continuarea utilizării acestui SITE, Utilizatorul declara in mod expres ca a luat la cunoștința de faptul că toate reprezentările stilizate, toate logo-urile și simbolurile asociate și combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest SITE, sunt mărci înregistrate ale Lumina Instituții de Învățământ și/sau ale companiilor din Grupul Lumina Instituții de Învățământ.

Lumina Instituții de Învățământ permite vizualizarea și descărcarea materialelor de pe acest SITE exclusiv pentru uz personal, necomercial și doar sub condiția păstrării în aceste materiale a tuturor anunțurilor privind drepturile de autor și/sau a altor anunțuri de proprietate intelectuala prezente în materiale de pe SITE.

Sunt strict interzise, de exemplu, dar fără a se limita la modificarea, reproducerea, afișarea, derularea sau distribuirea publică, închirierea, împrumutul, utilizarea, comercializarea materialelor de pe acest SITE, precum și crearea unor material derivative folosind conținutul și/sau forma SITE-ului. Este interzisă utilizarea acestor materiale pe un alt site și/sau în orice mediu computerizat legat în rețea.

termen si conditii

Nerespectarea oricăruia dintre aceste condiții generale va conduce in mod automat la anularea dreptului de a utiliza SITE-ul, precum și la distrugerea/returnarea imediata de către Utilizator a tuturor materialelor descărcate și/sau imprimate.

SUNT de acord ca Lumina Instituții de Învățământ sa prelucreze datele mele personale furnizate in scop de reclama, marketing, publicitate, inclusiv pentru realizarea de comunicări comerciale prin utilizarea unor sisteme automate/neautomate de abordare, inclusiv direct-mailing, prin reprezentant, prin telefon, prin sms, prin e-mail sau prin posta, si sa le transfere in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cele ale Ordinului nr. 52/2002 privind aprobarea cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum și cele ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.Contactați-ne daca aveți dificultăți la conectare.

Cum mă înscriu online la Luminamath

Pentru înscrierea la concurs este necesar să creați un cont pe platforma luminamath.org și să parcurgeți câțiva pași simpli.

1.png
01

Înregistrare

Primul pas este crearea unui cont pe platforma www.luminamath.org

2.png
02

Verificare

La adresa de email cu care ați făcut înscrierea veți primi un mesaj cu un link pentru confirmarea adresei de email și a înscrierii

3.png
03

Conectare

Asigurați-vă că utilizatorul (adresa de email) și parola sunt corecte, și aveți acces la contul dumneavoastră înainte de ziua examenului

4.png
10

Examinare

În ziua examenului vă conectați la cont cu utilizatorul și parola setate.
Vă dorim SUCCES!