Правила и условия

Lumina Educational Institutions SA, със седалище в Букурещ, ул. Balta Albina № 9, регистрирано в ORCB под номер J40/14330/2017, с код за данъчна регистрация RO4272695, е основен организатор на Националното състезание по математика Luminamath.

Състезанието се организира на два различни етапа: онлайн етап и писмен етап, които се провеждат според календара, определян от организаторите всяка година.

Декларирам на собствена отговорност, че лицето, което полага изпита, е ученикът, идентифициран с данните от регистрационната форма. Също така прочетох и разбрах правилата и разпоредбите и начините за организиране на състезанието Luminamath и декларирам, че няма да се опитвам да измамя състезанието, като разбирам, че използването на офис калкулатори за решаване на задачите е строго забранено.

Lumina Educational Institutions притежава всички интелектуални права на цялото съдържание на уебсайта, включително, но не само: описание на услугите, изображения, конкурси, музика, цифрова графика и др. Чрез продължаване на използването на този уебсайт потребителят изрично декларира, че признава: всички представяния на стилове, всички лога и символи, свързани и с други комбинации, с всяка друга дума или графичен символ, използвани на този уебсайт, са регистрирани търговски марки на Lumina Educational Institutions и/или компании, които са част от групата Lumina Educational Institutions.

Lumina Educational Institutions позволява визуализиране и изтегляне на материали от този уебсайт изключително за лична употреба, с нетърговска цел и само при условие, че в тези материали се съхраняват всички съобщения относно авторски права или/и други съобщения за интелектуални права, които присъстват в материалите от този уебсайт.

Напълно забранени са например, но без да се ограничават: промяна, възпроизвеждане, показване, провеждане или публично разпространение, отдаване под наем, заемане, използване, комерсиализиране на материали на този уебсайт, както и създаване на производни материали, използващи съдържанието или/и формата на уебсайта. Забранено е използването на тези материали на различен уебсайт и/или всяка компютърна среда, свързана към мрежа.

termen si conditii

Неспазването на някое от тези общи условия автоматично ще доведе до отмяна на правото на използване на уебсайта, както и унищожаване/незабавно връщане на потребителя на всички изтеглени и/или отпечатани материали.

Съгласен съм Lumina Educational Institutions да обработва моите лични данни, предоставени да се използват с търговски, маркетингови, публични цели, включително разработване на търговски комуникации чрез използване на някои автоматични/неавтоматични системи за контакти като директна поща, представител, телефон, sms, имейл или поща, и да ги прехвърля съгласно Закон № 677/2001 за защита, обработване и свободно движение на лични данни, Заповед № 52/2002 относно одобряването на минималните изисквания за сигурност при обработката на лични данни, както и Закон № 506/2004 за обработката на лични данни и защитата на личния живот в сектора на електронните комуникации.If you have difficulty login please do not hesitate contact us

How to Enroll Online Luminamath

To enroll the LuminaMath competition you need to create an account on the luminamath.org platform and go through a few simple steps.

1.png
01

Регистрация

The first step is to create an account on the platform www.luminamath.org

2.png
02

Verification

You will receive a message at the registered email address with a link to confirm the email address and registration process

3.png
03

Log in

Make sure your username (email address) and password are correct, and you have access to your account before exam day

4.png
04

Examination

On the exam day, you log in to the account with the user (email address) and password set.
We wish you SUCCESS!