Правила и регламент

Международно състезание по математика LuminaMath

Регламент за изпълнение и организация 2021-2022

LuminaMath е международно състезание по математика за ученици от 2 -ри до 8 -ми клас, което им дава възможност да проверят знанията си на национално ниво.

Тази година организираме XXV-то издание на състезанието LuminaMath. Ще се проведе на два етапа: онлайн етап и писмен етап.

1.png

Състезанието има за цел да привлече децата към точните науки, да повиши производителността по математика, да запознае децата с атмосферата на изпитите и тестовете от типа на множествен избор, както и на обучението им за полагане на международни изпити.

1. Календар:

  01 – 31 Октомври – октомври-Регистриране в платформата www.luminamath.org
  08 – 12 Ноември Онлайн етап, който се провежда в различни дни (интервал от време  15:00-20:00) *
 • Понеделник 08 Ноември клас 5
 • Вторник 09 Ноември клас 4
 • Сряда 10 Ноември 7 клас и 8 клас
 • Четвъртък 11 Ноември клас 3
 • Петък 12 Ноември клас 2 и клас 6
  15 – 16 Ноември - Обявяване на резултати
  4 Декември – Писмен етап – между часовете 10.00 – 12.00
  7 – 8 Декември Обявяване на резултати Писмен етап
  9 - 10 Декември – Подаване на обжалвания
  13 Декември – Обявяване на крайни резултати

*Важно! За онлайн етапа не се приемат обжалвания.

2. Такси:

Не се събират каквито и да е такси за участие.

 

3. Награди

Дават се дипломи за участие на всеки ученик, който е регистриран в онлайн етапа. Дипломите за участие ще бъдат налични в PDF формат на имейл акаунтите, свързани с всеки ученик.

За писмения етап ще бъдат връчени следните награди:...
Грамотите за награди ще бъдат връчени според следния процент:
80-100 точки- Първа награда
70-79,9 точки- Втора награда
60-69,9 точки- Трета награда
50-59,9 точки- Споменаване

 

4. Национален лагер

Учениците, които са първи в своя регион/окръг от всеки клас с резултат от минимум 80 точки, ще участват в национален лагер, в който ще има и уроци по математика.

Също така учениците, които получат резултат от минимум 80 точки и бъдат класирани сред първите 30 ученици на национално ниво, ще участват в национален лагер.

 

5. Регистрация

5.1. Онлайн етап:

Регистрацията ще се извършва онлайн от 1 до 30 октомври на платформата  www.luminamath.org, като се попълват всички изисквания във формуляра за регистрация; след регистрацията системата автоматично ще изпрати имейл за потвърждение, който ще съдържа необходимите данни за потребителя. Потребителското име ще бъде имейл адресът, който е написан във формуляра за регистрация, а паролата ще бъде избрана от потребителя.

Внимание! Успешно сте регистрирани, ако получите имейл със заглавие Registration is ok! В края на имейла трябва да кликнете върху Press here, за да завършите регистрацията. И по този начин ще потвърдите регистрацията.

Важно! За всеки ученик ще използвате уникален имейл адрес. Не може да има двама или повече ученици, регистрирани с един имейл адрес.

Можете да влезете с имейл адреса и избраната парола и можете да промените някои данни за акаунта (име на училище, окръг и т.н.), но не и паролата и имейл адреса.

5.2. Писмен етап:

В този етап ще участват само учениците, избрани на онлайн етапа, съгласно установените критерии. Те ще присъстват в центровете, определени от организаторите, и ще бъдат обявени на официалния уебсайт www.luminamath.org. Центровете ще бъдат обявени на уебсайта, така че учениците да могат да планират пътуването си до центъра, където ще се проведе писменият етап.

 

6. Формат на състезанието

Състезанието представлява тест с множествен избор, съставен от 30 въпроса за учениците от 2-ри до 4-ти клас и 40 задачи с множествен избор за учениците от 5-ти до 8-ми клас, като всеки въпрос има 5 варианта.

Форматът на състезанието е еднакъв за онлайн етапа и писмения етап.
Учениците ще избират само един отговор.

7. Оценяване на резултата

Всички задачи, които са част от теста, се оценяват еднакво, независимо от нивото на трудност.

Формулата за изчисляване на крайния резултат е следната:

За ученици от 5-8 клас:
P = 20 (по подразбиране) + 2 × NRC - 0.5 × NRG,
și
за учениците от 2-4 клас:
P = 25 (по подразбиране) +2.5 × NRC - 0.5 × NRG,
Where
където NRC е брой на верните отговори,
NRG е брой на грешните отговори.
Въпросите без отговор не получават точки.

 

8. Продължителност на състезанието

Продължителността на състезанието е 2 часа (120 минути) за всеки етап, с уточнението, че в онлайн етапа учениците могат да се логнат в системата между 15:00 – 20:00 часа.

Например: Ако ученик влезе в 19:30 и започне състезанието, системата ще му позволи да отговори на въпросите до 21:00 (когато 120-те минути приключат).

Като се има предвид, че средното време за всеки въпрос е 3-4 минути на въпрос, съветваме участниците да използват времето си ефективно.

 

9. Проверка на резултатите

9.1. Онлайн етап:

Проверката на резултатите ще бъде компютъризирана, като се гарантира безпристрастното изчисляване на резултатите и класирането.

Компютърът ще показва всеки въпрос един по един. По време на състезанието, от момента, в който учениците натиснат Start online, те не могат да натискат пауза. Ако искат да отложат решаването на задача, учениците ще натиснат Next и компютърът ще покаже следващия въпрос. В края на теста, само ако имат повече време, учениците могат да изберат да повторят нерешените задачи, но тази опция ще бъде достъпна само веднъж. Резултатите от онлайн етапа ще бъдат обявени на 16 ноември 2021 г. Класирани за писмения етап ще бъдат тези ученици, които са първите 50, получили най-високите резултати от всеки клас на окръжно ниво, както и тези, които са получили минимум 50 точки, а за Букурещ - първите 50 ученици, получили най -високи резултати на районно ниво, както и тези, които са получили минимум 50 точки.

Внимание! Ако за клас (2-ри клас, 3-ти клас и т.н.) от окръг има по-малко от 50 ученици, регистрирани в онлайн етапа, всички те ще се класират за писмения етап, който ще се проведе в център, избран от инспектората, но няма да има победител за националния лагер. Националният лагер се присъжда на ученика с най -висок резултат /оценка /окръг, ако в тази категория са класирани по-малко от 50 ученици на писмения етап.

 

9.2. Писмен етап:

В този етап участват учениците, класирани след онлайн етапа. Разходите за транспорт на учениците не се поемат от организаторите. Коректното попълването на листа с отговорите е част от условието.

Листовете с отговори трябва да бъдат попълвани с химикалка/молив, а заграждането на отговора трябва да бъде ясно и отчетливо, така че компютърът да може да прочете отговорите от листовете.

Компютърът може да не разпознае други символи (кръстове, линии, точки и т.н.). По листовете с отговори не трябва да имат петна или изтривания. Компютърът посочва ситуациите, при които тестът не е решен индивидуално, като по този начин учениците ще бъдат елиминирани от състезанието.

Проверката на резултатите ще бъде компютъризирана, за да се гарантира безпристрастното изчисляване на резултатите и да се определи класирането.

Резултатите и класирането ще бъдат обявени на официалния уебсайт  www.luminamath.org.

На 7 и 8 декември 2021 г. частични резултати на учениците ще бъдат обявени онлайн (във всеки акаунт на участниците), а на 9 и 10 декември 2021 г. учениците могат да подават молби за обжалване. На 13 декември 2021 г. ще бъде обявено окончателното класиране.

 

10. Тайбрек

Следните правила ще важат за 50 -те ученици, които са получили най -високи резултати за всеки клас/окръг:

10.1. Ако има повече изравнени резултати, ученикът, който е получил по-висок коефициент, ще се класира за следващия етап. Коефициентът се формира от: общия брой верни отговори, общия брой верни отговори с по-висока степен на трудност (A), общия брой правилни отговори със средна степен на трудност (M) и общият брой на правилни отговори с лесна степен на трудност (E).

Степента на трудност на въпросите ще бъде определена след състезанията, според процента на верните отговори за всеки въпрос. Този алгоритъм ще се използва за установяване на степента на трудност за всички въпроси. Въпросите с най-много верни отговори ще се считат за E, следващите 8 въпроса ще бъдат M, следващите 4 въпроса ще бъдат A и последните 4 въпроса ще бъдат F.D. За 5-8 клас ще има следното разпределение според броя на учениците, които са отговорили правилно: първите 14 въпроса с най-много верни отговори ще се считат за E, следващите 12 въпроса ще бъдат M, следващите 8 въпроса ще бъдат A, а последните 6 ще се считат за F.D.

10.2. Ако повече ученици имат еднакъв резултат и същия коефициент, всички те ще се класират.

10.3. Ако на 50-то място има повече ученици със същия резултат и същия коефициент, всички те ще се класират за писмения етап.

Този регламент е валиден за Националното състезание по математика Luminamath 2021-2022. Училищата, които ще участват в състезанието, ще бъдат уведомени за всяка промяна в настоящия регламент. Можете да разгледате целия регламент тук...


Contactați-ne daca aveți dificultăți la conectare.

Cum mă înscriu online la Luminamath

Pentru înscrierea la concurs este necesar să creați un cont pe platforma luminamath.org și să parcurgeți câțiva pași simpli.

1.png
01

Înregistrare

Primul pas este crearea unui cont pe platforma www.luminamath.org

2.png
02

Verificare

La adresa de email cu care ați făcut înscrierea veți primi un mesaj cu un link pentru confirmarea adresei de email și a înscrierii

3.png
03

Conectare

Asigurați-vă că utilizatorul (adresa de email) și parola sunt corecte, și aveți acces la contul dumneavoastră înainte de ziua examenului

4.png
04

Examinare

În ziua examenului vă conectați la cont cu utilizatorul și parola setate.
Vă dorim SUCCES!