Политика за поверителност

PRIVACY POLICY

Lumina Educational Institutions SA, със седалище в Букурещ, ул. Balta Albina № 9, регистрирано в ORCB под номер J40/14330/2017, с код за данъчна регистрация RO427695, е организатор на Националното състезание по математика Luminamath.

Състезанието се организира на два етапа: онлайн етап и писмен етап, които се провеждат според календара, определян от организатора всяка година.

Като администратор на лични данни, фондацията спазва клаузите на общия регламент относно поверителността на личните данни № 679/2016 от Европейския съюз (GDPR). В тази връзка полагаме изключителни усилия да гарантираме, че цялата информация, въведена в нашата база данни, се използва за изрични и законни цели.

 1. Цел и правно основание на обработката на лични данни

Lumina Educational Institutions SA събира и обработва лични данни въз основа на съгласие съгласно чл. 6 1 б. а) от GDPR.

Чрез попълване на формуляра за регистрация, достъпен на www.luminamath.org, вие изразявате своето свободно, недвусмислено и изрично съгласие относно събирането и обработката на лични данни, с цел участие в състезанието, предаване на информация, бюлетин, образователни оферти от групата на Lumina Educational Institutions SA. Комуникацията се осъществява чрез имейл, sms или телефон.

Ако не одобрявате споделянето на личните данни, необходими в регистрационната форма, не можете да участвате в състезанието.

В състезанието Luminamath събираме и обработваме следните лични данни на ученика: име и фамилия, имейл адрес, телефон, дата на раждане.

 

 1. Вашите права по отношение на обработката на лични данни

GDPR предлага някои права по отношение на личните данни, от които вие и учениците имате полза. По този въпрос моля, имайте предвид, че учениците с определено ниво на разбиране могат да упражняват индивидуално правата си, изброени в този раздел.

Lumina Educational Institutions зачита всички права, посочени в GDPR, и се задължава да предоставя средствата, чрез които можете да упражните тези права, съгласно следните подробности:

 • Право на достъп до вашите лични данни, което включва възможността да получите потвърждение от фондацията, че вашите данни се обработват или не се обработват от фондацията, и ако е необходимо, имате право да поискате тези данни, както и някои допълнителни информация относно вашите лични данни, като например: целта на обработката, получателите, които ще знаят вашите лични данни и времето за съхранение.
 • Право на коригиране, което ви позволява да поискате от фондацията корекцията на всички съхранявани неверни данни, заедно с допълване на непълни лични данни.
 • Право на изтриване означава, че в регулираните от закона ситуации можете да поискате изтриване на личните ви данни. Моля, имайте предвид, че законът предоставя възможност за изтриване на вашите лични данни в ситуации, когато обработването е незаконно или когато обработката се основава на вашето съгласие и вие сте оттеглили това съгласие.
 • Право на преносимост на данни, което включва вашето право да получавате лични данни в често използван структуриран формат, до който може да се осъществи достъп по електронен път и тези данни да се предават допълнително на друг оператор на данни. Това право на преносимост на данни ще се прилага само за личните данни, които сте ни предоставили и за които обработването става чрез автоматични средства въз основа на вашето съгласие.
 • Право да се противопоставите на обработката на вашите лични данни от фондацията. Това право се прилага в случаите, когато фондацията разчита на вашето съгласие като правно основание за обработка на вашите лични данни.
 • Право да подадете жалба представлява правото да оспорите пред компетентния орган начина, по който фондацията извършва обработката на вашите лични данни.
 • Право да оттеглите съгласието си, дадено за различни операции по обработка, в случаите, когато вашето съгласие представлява правното основание за обработка. В случаите, в които оттегляте съгласието си за обработка на лични данни, моля имайте предвид, че обработката ще спре от момента, в който осъществите искането си, без да се предизвикват ефекти върху обработката, извършена преди оттеглянето.

 

 1. Разкриване на лични данни

Като се има предвид, че на основание протокола за сътрудничество между фондацията и MEN състезанието Luminamath се намира в календара на състезанията, организиран в сътрудничество с MEN, моля не забравяйте, че ние ще предадем на MEN данни относно резултатите, които учениците получават в състезанието, което ще включва следните лични данни: име и фамилия, училище, клас и резултати.

Уточняваме, че ще вземем технически и организационни мерки, за да предотвратим загубата, неправомерното използване или промяната на вашите лични данни.

Уебсайтът на състезанието Luminamath не съхранява информация за кредитни или дебитни карти и ние нямаме пряк контрол или отговорност за информацията за кредитна или дебитна карта. Ние използваме процесори за плащане на трети страни, които контролират данните за вашите кредитни или дебитни карти и те трябва да са в съответствие с GDPR. Не можем обаче да гарантираме, че данните за кредитната или дебитната карта или друга информация винаги ще бъдат в безопасност или че неоторизирани трети страни няма да преминат мерките за сигурност, предприети от фондацията или нашите доставчици на услуги. Моля не забравяйте, че фондацията не поема никаква отговорност за разкриване на данни поради грешка при предаване, достъп от неоторизирани трети страни или други независими за нас причини. Като мярка за сигурност, моля не споделяйте с никого потребителското си име, парола или друга информация за сигурност. Ако получим инструкции чрез използване на потребителското име и паролата, ще считаме, че сте одобрили инструкциите.

 

 1. Съхранение на лични данни

Lumina Educational Institutions съхранява личните данни за период от 5 години след края на състезанието, за да предават брифинги, бюлетини, образователни оферти.

 

 1. Контакти

В случай, че искате да упражните някое от правата, посочени в точка 2 от тази политика за поверителност, или да получите допълнителна информация или разяснения относно обработката на личните ви данни, моля свържете се с фондацията чрез лицето, отговорно за защитата на личните данни съгласно GDPR - служител по защита на данните. Данни за контакт: [email protected].

 

В случай, че тази политика за поверителност бъде променена в бъдеще, ще публикуваме новата й версия на уебсайта.Контакти

SC Lumina Educational Institutions

SC Global Education & Consultancy

Strada Balta Albina nr. 9, Sector 3 București, Romania

Iasemin Ismail
M: +40 770 604 090
E-mail: [email protected]
[email protected]

If you have difficulty login please do not hesitate contact us

How to Enroll Online Luminamath

To enroll the LuminaMath competition you need to create an account on the luminamath.org platform and go through a few simple steps.

1.png
01

Регистрация

The first step is to create an account on the platform www.luminamath.org

2.png
02

Verification

You will receive a message at the registered email address with a link to confirm the email address and registration process

3.png
03

Log in

Make sure your username (email address) and password are correct, and you have access to your account before exam day

4.png
04

Examination

On the exam day, you log in to the account with the user (email address) and password set.
We wish you SUCCESS!