Скала за корекции

Резултатите от Писмения етап ще бъдат достъпни за сметката на всеки участник на 13 декември 2021 г.
Ключовете за отговор ще бъдат достъпни по -долу:

Скалите за корекции ще бъдат публикувани след финализиране на всеки изпит...